zhutňovanie pred položením poslednej vrstvy

zhutňovanie pred položením poslednej vrstvy