Fotogaléria: robotické kosačky viking, honda

ROBOTICKÉ KOSAČKY             

 
 
 

   V tomto príspevku Vám chceme predstaviť výhody ale aj nevýhody robotických kosačiek. V súčasnosti sa stali robotické kosačky vyhľadávané hlavne pre tú skutočnosť, že vo veľkej miere šetria čas a námahu pri udržiavaní pekného vzhľadu trávnika.

Mnohí z nás sa pozastavili na nádherným trávnikom, či už u suseda alebo proste len niekde v inom meste. Trávnika ako živé spoločenstvo potrebuje pravidelnú a neustálu starostlivosť:

- zalievanie

- hnojenie

- odstránenie burín a kosenie

-iné - vertikutácia, pieskovanie, aretifikácia ....

 O zalievaní, hnojení a odburiňovaní sme už články písali, prípadne sa k tomu ešte vrátime. Teraz sa budeme zaoberať pravidelným kosením.

Základnou zásadou pri kosení je pravidelnosť. Trávnik kosíme tak často, aby sme  ho skracovali maximálne o jednu tretinu. Pre príklad: pokiaľ chceme trávnik vo výške 3 cm (nižší neodporúčame)mali by sme kosiť už pri výške 4,5 cm maximálne.  Trávnik skrátime o 1,5 cm, čím ho skrátime práve o už spomínanú 1/3. V súvislosti so skutočnosťou, že trávnik rastie 5 až 10 mm za jeden deň (v závislosti na ročnom období), tak napríklad v máji by sme mali  trávnik kosiť každý druhý prípadne tretí deň. Pokiaľ dodržíme takúto zásadu trávnik bude hustý a pekný pri minimálnej starostlivosti - tým myslíme hnojenie, odburiňovanie a striekanie.

Ak však na také časté  kosenie nemáme čas, môže nám pomôcť robotická kosačka. Robotické kosačky sú na trhu už dlhšie obdobie. V súčasnosti už cenové relácie základných modelov sú bežne dostupné. Kategórie kosačiek dokážete zakúpiť v cenách od 500,- do 800,- Eur. Vyššie modely sú už vybavené GPS prípadne môžete ju ovládať aplikáciou smartphon - om (v tomto prípade však je nutné počítať aj s nákladmi na sim kartu). Tieto kosačky sa pohybujú v cenových reláciách od 2000 - do 4000,- Eur. Aj v tomto prípade záleží od výkonu.

Pokiaľ si chcete zaobstarať robotickú kosačku, je potrebné zvážiť akú plochu bude kosačka kosiť. Taktiež je potrebné brať do úvahy členitosť záhrady, možné prekážky, jazierka a záhony a v neposlednom rade sklon svahu v záhrade. Vyššie modely kosačiek zvládnu sklon maximálne 25 stupňov. Veľmi dôležitá je skutočnosť, či trávnik vo vašej záhrade je v jednom celku alebo je vo vašej záhrade viac samostatných zatrávnených častí. V tejto oblasti vám odporúčame obrátiť sa na špecializovanú firmu.

Ako sa správa kosačka po inštalácií?  Túto otázku je nutné uviesť na správnu mieru. Aj keď kosačka je robotizovaná, má svoje možnosti.

Starostlivosť o kosačku začína zahájením sezóny. Je potrebné ju skontrolovať, naostriť, prípadne vymeniť nože. Pred prvým spustením kosačky je potrebné trávnik pokosiť klasickou kosačkou tak,  aby robotická kosačka kosila len minimálne - milimetrové časti stebiel. Kosačku je nutné počas jej činnosti sporadicky kontrolovať. Niekedy sa stáva, že sa kosačka vplyvom okolia zasekne, prípadne zapadne do nerovnosti v trávniku. V takom prípade je potrebné kosačku opakovane spustiť a aby sa zaseknutie kosačky neopakovalo, odstrániť prekážku z trávnika.

V konečnom dôsledku je však robotická kosačka veľkým prínosom. V súčasnosti sú cenové relácie robotických kosačiek na takej úrovni, že jej používaním sa náklady cca po 2 rokov vrátia. Úspora je hlavne v hnojivách, keďže pri kosená robotickej kosačky sa milimetrové odrezky stebiel rýchlo rozkladajú a slúžia ako bio hnojivo. Ďalším, nemenej významným kladom je skutočnosť, že trávnik pravidelným kosením  rýchlo a intenzívne odnožuje, čím sa stáva hustejší. V takto hustom trávniku sa nenachádzajú buriny znižujúce estetickú hodnotu trávnika.

Naša spoločnosť realizuje montáž robotických kosačiek Viking a  Honda. Pokiaľ máte o robotické kosačky záujem, kontaktujte nás a my vám na všetky vaše otázky odpovieme.