finišovanie výstavby ihriska v pozadí s výsadbou

finišovanie výstavby ihriska v pozadí s výsadbou