Mikrozávlaha

Mnohí majitelia okrasných záhrad si nechávajú kútik s úžitkovou časťou, kde pestujú svoju vlastnú bio – zeleninu. K tomuto rozhodnutiu ich vedie zdravý rozum, prípadne snaha o zdravý životný štýl. Každodenné polievanie, prípadne nedostatok vlahy však môže zmariť každú snahu. Riešením je tzv. mikrozávlaha.  

Čo vlastne mikrozávlaha je. Pod mikrozávlahou si môžeme predstaviť presné a cielené dávkovanie vody ku koreňovému systému. Voda je vedená priamo k rastline, pričom množstvo vody je regulované automaticky alebo ručne, pomocou rôznych druhov prebublávačov, odkvapkávačov, rosičov a iných komponentov. Automatické dávkovanie je realizované riadiacou jednotkou  v spolupráci s elmg ventilmi. Ručné dávkovanie realizuje majiteľ záhrady tvorením alebo zatvorení ručných ventilov. Mikrozávlahu môžete mať spojenú so zavlažovaním trávnika alebo aj samostatne. Záleží len na vašom rozhodnutí aký systém a dávkovanie si zvolíte.

Výhody a nevýhody mikrozávlahy.

Nespornou výhodou je úspora vody, kedy hlavne v suchších obdobiach, bez zrážok výrazne znížime spotrebu vody v porovnaní s plošným polievaním. Nespornou výhodou je, že priamym dodávaním vody nezavlažujeme aj burinu, ktorá tak zaostáva v raste a my máme menej práce s jej odstraňovaním – zaostávanie rastu burín je zároveň spojené s úsporou výživných látok v pôde, nižším zeleným odpadom, čo taktiež šetrí množstvo práce.

Jedinou možnou nevýhodou je skutočnosť, že pokiaľ máme zavlažovanie vedené na povrchu pôdy, je potrebné pred zemnými prácami – oranie, rýľovanie -  mikrozávlahu zložiť. Tieto práce však realizujete len jedenkrát ročne.