Vitajte na našich stránkach - záhradné služby Záhrada-expert. 

Naša spoločnosť Vám ponúka kompletné služby v oblasti záhradníctva. Hlavnou náplňou našej práce je realizácia PROFESIONÁLNEHO ZÁVLAHOVÉHO SYSTÉMU TORO -  ďalej realizácia záhrad  na kľúč, projekcia rodinných záhrad a v neposlednom rade prevádzkujeme komplexný servis a celkovú údržbu exteriérov. Najdôležitejšia je pre nás spokojnosť zákazníka, preto sa maximálne orientujeme na jeho potreby a požiadavky. Pri realizácií predstáv klienta sme nekompromisní a úplne profesionálni. Vďaka našim skúsenostiam a zručnostiam sme si istí, že sme schopní uspokojiť požiadavky aj tých najnáročnejších zákazníkov.

                                                                             

Trávnik - siaty alebo kladený?

Jarné obdobie je mimoriadne priaznivé pre zakladanie trávnika. Vhodné klimatické podmienky jarné obdobie predurčujú k založeniu trávnika pri novostavbách, prípadne obnovu trávnika pri starších domoch a záhradách. Množstvo zrážok v jarných mesiacoch a vhodná teplota pre klíčenie nám ušetrí množstvo práce so zalievaním.

Pri samotnom plánovaní založenia trávnika musíme vychádzať z viacerých faktorov. Okrem už spomínaných klimatických podmienok, riešime trávnik v tieni, výslní, možnosť pravidelnej zálievky a hnojenia, zaťaženosť trávnika chôdzou a iné. Je vhodné, ak nemáme možnosť pravidelne zalievať trávnik  (chalupa, absencia studne – vyššie náklady na obecnú vodu), mali by sme zavážiť siatie trávnika z odolnejších druhov tráv napr. trávnaté osivo s vyšším podielom kostravy rákosovitej (festuca arundinacea).

Pokiaľ máte naplánované jednotlivé detaily, môžete sa pustiť do prípravy pôdy pre trávnik. V dobe prípravy je potrebné odstrániť všetok nežiaduci starý porast, či už chemicky alebo mechanicky.  Samozrejmosťou je príprava pôdy (kyprenie, hnojenie, odstránenie nečistôt). Pôdu je nutné vyrovnať valcovaním, vibračnou doskou, rozbiť hrudy a upraviť pôdne podmienky pre pestovanie trávnika.

Vhodné je sa rozhodnúť pre použitie sietí proti krtom – podľa podmienok v mieste, kde chcete trávnik pestovať.

Následným krokom je voľba správnej zmesi osiva, prípadne položenie trávnatých kobercov, tzv. mačinovanie.

Po zasiati alebo položení trávnika je potrebné trávnik pohnojiť (ak sme na to zabudli pri príprave pôdy) a správnym spôsobom zalievať. Výhodou pri tejto činnosti je automatický závlahový systém, ktorý ušetrí množstvo práce a ranného vstávania – trávnik je najhodnejšie zalievať v ranných hodinách. Nový trávnik však zalievame podľa klimatických podmienok tak, aby sa k ladený trávnik dobre ujal a siaty trávnik správne vzišiel. Aj v tomto prípade nám automatická závlaha ušetrí veľké množstvo času a aj peňazí. 

 

Pravidlená vertikutácia trávnika. 

Udržiavaný trávnik si vy aduje pravidelnú starostlivosť, to vie každý záhradkár. Okrem prihnojovania a kosenia nezabúdajte ani na vertikutáciu. Len, čo pôda po zime poriadne preschne a prehreje sa, pustite sa do údrž by. Najskôr trávnik pokoste kosačkou a vyhrabte popadané lístie a nečistoty. Vertikutátorom následne prejdite pokosené miesta, ak je to nevyhnutné, aj viackrát. Zariadenie trávnik prevzdušní, čím mu zjednoduší prístup k vode a  živinám. Na prvý pohľad nevyzerá "zvertikutovaný" trávnik veľmi vábne. Nemusíte sa však báť, tráva sa veľmi dobre zregeneruje, oživí a prerastie aj vytrhané miesta.

 

 

 

 

Hnojenie trávnika

Správne hnojenie spolu s vhodným zalievaním sú dva najdôležitejšie úkony pre správny rast a vývin trávnika. Rast trávnika a jeho kosenie spôsobuje neustále čerpanie výživných látok z pôdy. Následný nedostatok živín sa prejavuje v nedokonalom raste, strate farby, nedokonalom odnožovaní a zlým koreňovým vývinom. Všetky tieto faktory spôsobujú, že trávnik je oslabený a nedokáže v potrebnej miere odolávať chorobám a škodcom. Taktiež do oslabeného trávnika vnikajú nežiaduce buriny, mach a škodcovia.

Bežným problémom pri pestovaní trávnika pri domoch a v parkoch je nesprávne hnojenie – použitím nevhodných hnojív,  zlého načasovania, respektíve absencia hnojenia.

Základným rozdelením hnojív pre trávnik je delenie podľa doby použitia. Súčasný sortiment hnojív  umožňuje  klientovi vybrať si z rôznych hnojív - štartovacie, jarné, celoročné, jesenné, dlhodobé, s predlženým účinkom, prípadne iné. Správne hnojenie nie je len vhodné pre správny vývin trávnika, ale je aj šetrné  životnému prostrediu. Naša firma ponúka rôzne hnojivá od renomovaných výrobcov zn. HACK a COMPO.

Trávnik v zime 

V zimnom období, pri oteplení nad bod mrazu, sa môžu v našich trávnatých kobercoch zjaviť nevzhľadné kruhy, polkruhy, prípadne nepravidelné škvrny. Jedná sa prevažne o chorobu trávnika s názvom pleseň snežná (fusarium nivale).  Pleseň snežná má viac poddruhov, avšak pre našu potrebu ochrany trávnika nie je až tak dôležité rozlíšiť jednotlivé poddruhy.

Pleseň snežnú si môžeme občas zmýliť s plesňou sivou tzv.  paluškovou hnilobou (typhula incarnata).

pleseň snežná – môže sa objaviť aj v období,  aj keď nie je na pôde vrstva snehu, pleseň začína byť aktívna v období kedy teplota vystúpi na 0 až +5 stupňov Celzia, základným príznakom  sú kruhové alebo oblé odumreté útvary v trávniku, postihnuté časti trávnika sú potiahnuté mycéliom naružovelej alebo slamovej farby, v našom teplotnom pásme (Michalovce a okolie) je najčastejším ochorením trávnika v zimnom období,

pleseň sivá – obdobné symptómy avšak mycélium má sivastú farbu s tmavým okrajom, choroba je aktívna až po dlhšom období výskytu snehovej pokrývky

 

Pleseň snežná je aktívna pri teplote 0 až +5 stupňov, pričom napáda listové tkanivo, ktoré má olivovú farbu a je silne nasiaknuté vodou. Tieto príznaky spôsobujú enzýmy pri rozklade tkanív. V prípade, že už nie je pleseň aktívna, napadnuté tkanivo trávnika  má farbu žltú. Choroba len pri silnom napadnutí zlikviduje celú rastlinu, čo sa nestáva príliš často.

 

Pri zistení vyššie uvedených symptómov nie je dôvod na paniku. Zvyčajne po jarných prácach, agrochemických a agrotechnických zásahoch v trávniku pleseň ustúpi.  Dôležité je v jari odstrániť odumreté častí a správne trávnik prihnojiť jarným hnojivom.  Následne v jeseni  použiť jesenné hnojivo s dostatkom draslíka, prípadne zvoliť preventívny postrek s obsahom azoxystrobinu, fludioxonilu, propiconazolu, chlorothalonilu. V zimnom období (január, február, marec) je možné aplikovať postrek len ak teplota vystúpi nad 12 stupňov. Odporúčame znížiť PH pôdy použitím dolomitického vápenca.

 

Naša spoločnosť je Vám plne k dispozícií pri odstraňovaní nežiaducich javov agrochemickými a agrotechnickými zásahmi vo Vašich trávnikoch. 

 

Jarné práce v trávniku.

Po období chladnej zimy sa mnohí z nás nemôžu dočkať príchodu jari a s tým spojených jarných prác v záhradách. Niektorí už majú za sebou strihanie viniča hroznorodého, orezávanie jadrovín a drobného ovocia, v okrasnej záhrade rez hortenzií alebo vistérie.

            Pri jarných prácach v trávniku sa snažíme v nadväznosti realizovať práce, ktoré náš trávnik zregenerujú po zimnom období.

           Ako prvé trávnik prezrieme a zhodnotíme aké škody spôsobili zimné plesne (hnedé fľaky- plsť v trávniku zväčša kruhového tvaru), všímame si, ako sa vytvorili počas zimného obdobia v trávniku nerovnosti (zväčša spôsobene mrazom – zväčšenie objemu vody po jej zmrznutí, s následným nadvihnutím terénu). Tieto nerovnosti môžeme vyrovnať použitím valca max do 30 kg. Valcujeme v období, kedy nie pôda premokrená alebo veľmi suchá.

        Následne trávnik môžeme zbaviť hrubých nečistôt, lístia a podobne. K tomu môžeme použiť zaoblené hrable (prípadne hrable na lístie), ktoré nám odstránia z trávnika hrubú plsť. tento úkon si nemýľte s vertikutáciou – trávnik najprv pohrabeme len jemne, aby sme veľmi nepoškodili odnože a koreňový systém. Trávnik v súčasnosti ešte nerastie, alebo len mierne  a poškodené miesta by mohli začať zahnívať v tom prípade, že bude dlhšie chladnejšie obdobie.

            Pokiaľ je trávnik značne napadnutý zimnými plesňami odporúčam Vám použiť fungicíd Bumper v dávke 5-10 ml na 10 litrov vody – najvhodnejšie je použiť fungicíd ak je teplota 12 alebo viac stupňov.

            Prvé kosenie je potrené realizovať až keď trávnik dosiahne výšku cca 5 -6 cm.  Skráťte trávnik maximálne o 1/3 t.j. na 4 centimetre (pokiaľ Vám trávnik  narástol do vyššej výšky taktiež skráťte trávnik len o 1/3). V prípade, že ste sa rozhodli realizovať postrek, tak kosenie odložte o 2 až 4 dni. Každé kosenie uskutočnite vtedy, keď pôda už nie priveľmi vlhká, aby ste nespravili nerovnosti chodím alebo kolieskami ťažšou kosačkou.

            Po prvom kosení Vám navrhujem zároveň uskutočniť prvé hnojenie trávnika. Odporúčam trávnikové hnojivo s vyšším obsahom dusíka (v amoniakálnej aj dusičnanovej forme – okamžité a taktiež pozvoľnejšie rozkladanie dusíka). Zároveň však z praxe odporúčam použiť len polovičnú dávku odporúčanej dávky, zväčša je to 1,5 kg na 100 m2. Následne zvyšnú dávku aplikujte cca po 8 - 10 dňoch. Zaistíte tým, že pôdu dusíkom neprehnojíte.

            Vertikutáciu realizujeme, až keď trávnik začal intenzívne rásť (v teplejších oblastiach v období konca marca a začiatok apríla). Pred samotnou vertikutáciou je potrebné trávnik skrátiť na 3,5 cm. Vertikutáciu môžete uskutočniť vertikutačnými hrabľami alebo vertikutátorom. Bezprostredne po vertikutácií je potrebné trávnik dosiať na miestach, ktoré počas zimného obdobia zredli. Mlade trávniky nemusíte vertikutovať, prípadne len mierne vertikutačnými hrabľami.

            Opakovanie prihnojíme trávnik hnojivom s vyšším obsahom dusíka – v tomto prípade odporúčam použiť hnojivo s predlženým účinkom. Vyhnete sa opakovaným hnojeniam – obyčajnými konvenčnými hnojivami je potrebné trávnik hnojiť každé dva týždne (prehľad hnojív s predlženým účinkom Vám zašleme dodatočne).

            Priamo po vertikutácií môžeme do trávnika aplikovať ostrohranný piesok, ktorý nám pôdu pod trávnikom prevzdušní, čím sa zlepší prísun živín a vlahy ku koreňovému systému – odporúčame v ťažších typoch pôd alebo v starých trávnikoch.

Obyčajný riečny piesok nie vhodný, keďže sa môže z pôdy časom vyplaviť.

            Naša spoločnosť na pieskovanie trávnika používa horninu zeolit, ktoré má široké použitie v agrosektore. Zeolit trvale zlepšuje pôdny profil a schopnosť rastlín využiť hnojivá. Zeolit radíme k pôdnym kondicionérom.