regenerácia trávnika po uložení závlahy

regenerácia trávnika po uložení závlahy