ukladanie rúl pre závlahu

ukladanie rúl pre závlahu