záhrada rok po dokončení - spevnenie svahu podopokryvnými rastlinami

záhrada rok po dokončení - spevnenie svahu podopokryvnými rastlinami